Perfil do contratista

1. Instrucións internas reguladoras dos procedementos de contratación celebrados por Xestur Galicia, S.A.

Instruccións Internas de Contratacion de Xestión do Solo de Galicia – Xestur S.A.

2. Licitacións en curso

1 de agosto de 2018 - URBANIZACION DO PARQUE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ARTEIXO-ACTECA (A CORUÑA)- ACTUALIZACION FASE I

3. Adxudicación.

21 de septiembre de 2017 - OBRA LIÑA MEDIA TENSION DE ALIMENTACION EXTERIOR AO PARQUE EMPRESARIAL DE TABOADA

21 de septiembre de 2017 - EXPLANACION PLATAFORMA K-03 E EXECUCIÓN VIAL EIXE 0 PARA ACCESO Á OBRA DO PARQUE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ARTEIXO

20 de noviembre de 2017 - CONTROL DE CALIDADE DAS OBRAS DE EXPLANACION DA PLATAFORMA K-03 E EXECUCIÓN DO VIAL EIXE 0 DO PARQUE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ARTEIXO

5 de diciembre de 2017 - AUDITORIA CONTAS ANUAIS PARA OS EXERCICIOS 2017-2018-2019 DE XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR S.A.

23 de marzo de 2018 - SERVIZO DE PREVENCION ALLEO E VIXILANCIA SAUDE PARA O PERSOAL DE XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR S.A.

22 de junio de 2018 - COORDINACION E ASESORAMENTO DA DIFUSION E DOTACION DE CONTIDOS PARA A POSTA EN MARCHA DO OBSERVATORIO DE SOLO EMPRESARIAL DE GALICIA

4. Procedementos Anulados

5. Información Xeral.

Para solicitar calqueira información relativa a materiais ou servizos de contratación, deberá dirixirse a área de Servizos Xerais e Contratación, ubicadas en Polígono Fontiñas Área Central Local 25Z Primeiro Andar, 15707 Santiago De Compostela.